gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Gyorslinkek

kovess minket facebook on 3
szemetszallitas
temetesek
mezoori-szolgalat
vizellatas
menetrend
temerini-medence
sportcsarnok
48-as-rendszer
Ön elégedett-e weboldalunk kinézetével, illetve funkcióival?
 
Mezőőri szolgálat

 


Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló mezőgazdasági területeket megőrizzék, Temerin Község Képviselő-testülete 2011.06.30-án a mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel összhangban határozatot hozott a termőföldek megóvására vonatkozó intézkedésekről, valamint a község területén működő mezőőri szolgálat melegalakításáról.

A mezőőri tevékenységek végzése  a közművállalat hatáskörébe tartozik. A szolgálat tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása a mezőőrvezető feladata, aki 5 mezőőr munkáját koordinálja. Az említett személyek helyi közösségenként vannak beosztva. Együttesen az egész község területét felügyelik, azaz mintegy 15.000 hektár mezőgazdasági területet.

A szolgálat két Lаda Niva 1.7 típusú gépkocsival rendelkeznek, ezenkívül öt Тоmоs АPN-6-os motorkerékpárral, fényképezőgépekkel, távcsövekkel, számítástechnikai felszereléssel (GPS) és minden olyan eszközzel, amely munkájuk esetében nélkülözhetetlen.  A szolgálat zavartalan működését egy megfelelő irodahelyiségből irányítják, amely raktárral is rendelkezik.

A mezőőri szolgálat fő feladata:

  • hogy naponta felügyelje a határt, terepszemlét tartson,ily módon közvetlenül védje az ültetvényeket és a vetéseket, óvja az utakat, a csatornákat és kanálisokat,
  • hogy megakadályozza a növényi maradványok elégetését,
  • hogy elejét vegye az állatok nomád legeltetésének,
  • hogy megakadályozzák a károk keletkezését, jegyzőkönyvezze a történteket (hol keletkezett a kár, ki az elkövető, tanúk stb.) majd az esetet jelentse a károsultnak és a kommunális felügyelőnek,
  • hogy részt vegyen kárbecslésében.

         Télvíz idején a szolgálat részt vesz a hóeltakarításban is.

Az első évben a szolgálat tevékenysége arra irányult, hogy a gazdálkodókat megismertessék az általános szabályokkal és rendelkezésekkel,valamint a mezőőrök kötelezettségeivel. A foganatosított intézkedések elsősorban megelőző jellegűek voltak.

A leggyakoribb esetek, amelyekkel a mezőőrök szembesülnek: a terménybetakarítás utáni szerves maradványok felgyújtása, a növényi maradványok jogosulatlan gyűjtése, szemetelés, építési törmelék és állati tetemek határba hordása stb. Községi határozat értelmében ezek a tevékenységek szigorúan tilosak, az elkövetőket pénzbírsággal sújtják és bírósági eljárást folytatnak ellenük.

A mezőőri szolgálat működésének hatékonyságát a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági birtokok alkalmazottjainak együttműködése is nagyban elősegíti. A mezőgazdasági termelők a közvetlen kapcsolat során is  értesülnek a szolgálat munkájáról, sok esetben ők jelentik vagy mutatnak rá bizonyos dolgokra, helyzetekre, ezáltal meggyorsítsák az elkövetők kézrekerítését.

A mezőőrök beosztása és elérhetősége körzetek szerint:

 


Helyi Közösség

Mezőőr

 

Telefon

 

1 Temerin - keleti rész Góbor Zsolt 063/11-07-723
2 Temerin - nyugati rész Balogh Sándor 063/10-79-110
3 Staro Đurđevo
Ralić Ilija
063/10-76-110
4 Járek Kljutić Miroslav
063/10-75-110
5 Szőreg Mileusnić Goran
063/10-74-110
6 A mezőőrök vezetője Bobić Danilo
063/10-74-110