gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
Јавне набавке
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

P   O   Z   I   V

                     za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke  male vrednosti - nabavka usluga

                 - usluge popravke i baždarenja mernih instrumenata -

          Broj javne nabavke 2-23 /2017

       

 
JAVNA NABAVKA - OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

alt

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. i člana 53. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/2012 , 14/2015 I 68/2015) , te na osnovu člana 43. stav 1 , tačka 20 Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, Direktor Preduzeća donosi sledeću

                                                                                        

                                                                                                                       O D  L   U   K   U


 
                                         o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva 

            - nabavka autodelova raznih i usluge popravke teretnih i specijalnih vozila i mašina za  PARTIJU 2

                                                                               - PUTNIČKI PROGRAM -


                                                                       Broj javne nabavke - 2-10 - PR / 2017

 

 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                        

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti u ponovnom otvorenom postupku

                                                                                   – nabavka dobara –

NABAVKA DERIVATA NAFTE, TEČNOG NAFTNOG GASA ZA AUTOMOBILE I NABAVKA ULJA I MAZIVA  za partiju 2 i 3

        
                                                                         Broj javne nabavke - 2-21-PON / 2017

 

 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                        

                                                                                                                       P O Z I Vza podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti u otvorenom postupku – nabavka dobara – nabavka autodelova raznih i usluge popravke teretnih i specijalnih vozila i mašina                                                                       Broj javne nabavke - 2-10 - P/2017

 

 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                        

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti u otvorenom postupku

                                                                                   – nabavka dobara –

NABAVKA DERIVATA NAFTE, TEČNOG NAFTNOG GASA ZA AUTOMOBILE I NABAVKA ULJA I MAZIVA

        
                                                                         Broj javne nabavke - 2-21/2017

 

 
Страна 2 од 22