gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
JAVNA NABAVKA - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

alt

Na osnovu člana 32 , 57.  i 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama    (Službeni glasnik RS br. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,  Javno komunalno preduzeće      " Temerin "  Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1 , objavljuje

                                                                                        

                                                                                                                               P O Z I V                               za podnošenje ponuda za javnu nabavku velike vrednosti u ponovnom otvorenom postupku

                                                                                   – nabavka dobara –

NABAVKA DERIVATA NAFTE, TEČNOG NAFTNOG GASA ZA AUTOMOBILE I NABAVKA ULJA I MAZIVA  za partiju 2 i 3

        
                                                                         Broj javne nabavke - 2-21-PON / 2017

 

RB Naziv dokumenta Preuzimanje
1. Poziv za podnošenje ponuda pdf-download
2. Konkursna dokumentacija
3. Prva izmena konkursne dokumentacije
5. Odluka o obustavi postupka Partija 2
6. Odluka o obustavi postupka Partija 3
7.  Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2  
8.  Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3  

Napomena: dokumentaciju možete preuzeti klikom na ikonicu