gototop
Srpski latinicaSrpski ćirilicaMagyar

Брзи линкови

pratite nas na facebook u 3
jkp_temerin_plan_odnosenja_smeca
jkp_temerin_raspored_sahrana
Informacije o obustavi isporuke vode
jkp_temerin_red_voznje
jkp_temerin_temerinski_bazen
jkp_temerin_sportska_hala
jkp_temerin_sistem48
Да ли сте задовољни изгледом и функионалностима нашег сајта?
 
О нама
ZVANIČNO SAOPŠTENJE - NAPLATA DUGOVANJA SUDSKIM PUTEM

Poštovani građani ,

obraćamo Vam se ponovnim apelom i molbom da svoje obaveze prema JKP-u nastale korišćenjem komunalnih usluga izmirujete redovno , a da eventualna dugovanja iz ranijeg perioda izmirite u celosti ili u Službi naplate našeg Preduzeća sačinite Ugovor o reprogramu duga i plaćanje izvršite u ratama. Ovo obraćanje koristimo i da Vas obavestimo da se od 01. juna tekuće godine prema svim neredovnim platišama kod kojih opomene ili drugi vidovi naplate dugovanja nisu urodili plodom pokreće postupak SUDSKE NAPLATE. Nažalost ,  ovaj iznuđeni način prinudne naplate po dužnike prooizvodi i dodatne troškove , ali smo na ovaj potez  prinuđeni zbog obaveze očuvanja likvidnosti Preduzeća , a posebno zbog odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga koji svoje obaveze izmiruju redovno.

Kategorija: О нама
 
PODELA I NAPLATA APRILSKIH RAČUNA OD UTORKA, 06. MAJA 2014.GODINE

Podela i naplata računa za osnovne komunalne usluge za APRIL 2014.godine počinje u utorak, 06.maja tekuće godine. Apelujemo na građane da svoje obaveze izmiruju redovno,  u roku naznačenom na računu,  i tako steknu popust od 5%  na iznos mesečnog zaduženja. Račune možete platiti bez dodatnih troškova direktno inkasantima  ili na blagajni JKP-a ( Upravna zgrada , Temerin, ul. Košut Lajoša 31/1).

Kategorija: О нама
 
REŽIM RADA SLUŽBI JKP-A ZA PRAVOMAJSKI PRAZNIK

Za vreme Prvomajskog praznika ,od 1. do 4. maja 2014.godine , Službe JKP - a će raditi u sledećem režimu : kućno smeće se NEĆE sakupljati 1. i 2. maja tekuće godine , istih dana NEĆE raditi i blagajna JKP-a , a lokalni autobuski prevoz na relaciji Sirig - Temerin će saobraćati sva četiri dana po redu vožnje za NEDELJU . Sve ostale Službe će u režimu dežurstva pružati građanima osnovne komunalne delatnosti (snabdevanje vodom iz gradskog vodovoda , odvoženje otpadne vode , održavanje čistoće naselja, pijaca , usluge sahranjivanja ...).

Kategorija: О нама
 
REŽIM RADA SLUŽBI JKP-A ZA USKRŠNJE PRAZNIKE

Za vreme Uskršnjih praznika , od 18. do 21. aprila tekuće godine , Službe JKP-a će sve vitalne komunalne delatnosti obavljati redovno , odnosno u režimu kao za radne dane ( sakupljanje i odvoženje kućnog smeća, izvoženje otpadne vode, održavanje čistoće naselja , vodosnabdevanje....). Jedino u navedene dane neće raditi blagajna JKP-a , a autobuski prevoz na relaciji Sirig - Temerin će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.

Kategorija: О нама
 
7. SEDNICA NADZORNOG ODBORA JKP-A U PETAK,04.04.2014.GODINE

U petak,04.04.2014.godine , sa početkom u 7.30 časova u prostorija Upravne zgrade ,  održaće se   7. sednica Nadzornog odbora  JKP "Temerin" Temerin.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D n e v n i   r e d:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 6. sednice Nadzornog odbora,

2. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JKP " Temerin" Temerin za period 01.01.-31.12.2013.godine, Izvestilac direktor Miroslav kljajić

3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti, Izvestilac direktor Miroslav Kljajić,

4. Informacija Direktora Preduzeća o aktivnostima u JKP " Temerin" Temerin između dva sednice Nadzornog odbora,

5. Razno.

 

Predsednik Nadzornog odbora JKP " Temerin" Temerin

Vulić Gojko s.r.

 

Kategorija: О нама
 
Страна 21 од 30